Cách xác định độ cao của yên xe đạp

Thông thường yên xe đạp chính xác được trang bị đúng cách cho chiếc xe đạp của bạn sẽ giúp cải thiện hoạt động cưỡi xe của bạn hoặc ít[…]

Xem Thêm ➞

Tư thế đạp xe đúng

Tôi tập luyện bằng cách đạp xe theo lời khuyên của bác sĩ. Thế nhưng đầu gối của tôi lại bị đau sau một thời gian đạp xe. Biểu hiện[…]

Xem Thêm ➞